Bizim komanda

Our Team

Ölkə daxilində Guangzhou, Shanghai, Nanjing, Chengdu, Wuhan, Beijing və Xi'an kimi 7 ofis var.
Bələdiyyələrdə, əyalət mərkəzlərində və əsas şəhərlərdə diler şəbəkələri mövcuddur.