Mühəndislik işi

Great Hall of the People

Xalqın Böyük Salonu

SMIC IC production plant

SMIC IC İstehsal Zavodu

Beijing Han's Square

Pekin Han Meydanı

Taizhou Yintai City

Taizhou Yintai Şəhəri

Shanghai DuPont Plant

Şanxay DuPont Zavodu

Chengdu Wisdom Shanghai Plant

Chengdu Hikmət Şanxay Zavodu

Wuhan Phoenix Mountain Industrial Park

Wuhan Phoenix Dağ Sənaye Parkı

Xiangshan Peninsula Commercial Plaza

Xiangshan Yarımadası Ticarət Plazası

Jiaxing Rainbow City

Jiaxing Göy qurşağı şəhəri

Shaoxing China Textile International

Shaoxing China Textile International